kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
A kapcsolt energiatermelés

Amíg a lakosság és az ipar energiaigényét kazánok segítségével állítjuk elő, addig mindig kell számolnunk bizonyos fokú károsanyag-kibocsátással és a fosszilis üzemanyagok felhasználásával. Az utóbbi években az éghajlatváltozás megállítása érdekében reflektorfénybe kerültek a megújuló energiaforrások, azonban gazdasági, kivitelezési és földrajzi okok miatt nem lehet egy ország teljes energiaellátását csak ilyen erőművekre építeni. Ezért napjainkban a jó hatásfokú és környezetbarát energiatermelés érdekében egyre több kombinált ciklusú erőművet létesítenek szerte a világon.

Hazánk energiapolitikájában megfogalmazódott az igény, hogy az energiatermelés és -fogyasztás hatékonyságának növelésével csökkenteni kell az ország kiszolgáltatottságát az energiaimport tekintetében. Ez nemcsak azért fontos, hogy az ország jelenlegi kiadásai csökkenjenek, hanem azért is, hogy a folyamatosan növekvő gazdaság energiaigényét ne kelljen azonos mértékű energia behozatalával fedezni. További cél, amit az Európai Unió (EU) elvárásaiban is lépten-nyomon hangoztat, hogy az energiatermelésnek és a környezetvédelemnek összhangban kell lennie. A fenntartható fejlődés szellemében törekedni kell az üvegházhatást okozó gázok (pl. CO 2 , metán) kibocsátásának, illetve a fosszilis energiahordozók felhasználásának a csökkentésére. Egyes vélemények szerint nagy jövő vár a megújuló energiaforrásokra (szél-, nap- és vízenergia), hiszen az éghajlatváltozás megállítása, illetve lassítása érdekében 2010-re globális szinten az összes energiaforrás 10—15%-át kell majd adniuk a jelenlegi 2% helyett. Azonban egy ország teljes energiaigényét nem lehet úgynevezett bioenergiával" ellátni, ezért az EU célkitűzéseiben is kiemelt szerepet kapott a kapcsolt energiatermelés, melynek lényege, hogy ugyanazon folyamatban villamos energiát és hőt is termel.
Az EU irányelve szerint 2010-ig a kapcsolt energiatermelés részesedésének az unió villamosenergia-termeléséből el kell érnie a 18%-ot (jelenleg alig haladja meg a 10%-ot). Azonban vannak Európában olyan országok (pl. Dánia), ahol ez az arány a 60%-nál is magasabb. A kapcsolt energiatermelés egyik eszköze a kombinált ciklusú gázturbina, mely az energiatermelésben fiatal technológiának számít, hiszen energia előállítása céljából csak az 1970-es évektől alkalmazzák. E rövid idő alatt a technológia igen elfogadott lett szerte Európában, és egyre több nagyvárosban helyeztek üzembe kombinált ciklusú gázturbinát, többek között Berlinben és Helsinkiben. A kedvező környezetvédelmi és üzemeltetési szempontok miatt 2001-ben a kombinált ciklusú gázturbina bekerült az EU Sevillai ajánlásai közé is, mint elérhető legjobb technológia.
Nálunk a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény is kitér a kapcsolt energiatermelésre, mint a hatékony energiatermelés egyik eszközére. A technológia legfontosabb itthoni támogatási rendszere, hogy a kapcsoltan termelt áramot kötelező hatóságilag garantált áron átvenni. Hazánkban a kilencvenes évek óta energiatermelés céljából kilenc kombinált ciklusú gázturbinát létesítettek, melyek Budapesten (három), Debrecenben, Százhalombattán, Litéren, Sajószögeden, Lőrincin és Kazincbarcikán találhatóak. Ezek részaránya a hazai villamosáram-termelésben a rendelkezésre álló teljesítőképesség — vagyis az a legnagyobb villamos teljesítmény, melyet az erőművek normál üzemben szolgáltatni tudnak — tekintetében 15%, míg a ténylegesen megtermelt villamos energiát figyelembe véve alig haladja meg a 10%-ot. Az energiaszektorban dolgozó szakemberek véleménye szerint kedvező volna az előbbi arányokat 2010-ig 2—2,5-szeresére növelni.
A kapcsolt energiatermelés előnyei a hagyományos, hőt és villamos energiát külön termelő erőművekkel szemben sokrétűek, melyek elsősorban üzemeltetési, illetve környezetvédelmi szempontból lényegesek. Elsőként a nagy termikus hatásfokot kell megemlíteni, ami a tüzelőanyagban tárolt energia maximális kihasználtságát jelenti a legalacsonyabb veszteséggel. A hazai fosszilis erőművek 30—40%-os hatásfokával szemben a kombinált ciklusú berendezések hatásfoka a 80%-ot is meghaladja. Továbbá üzemeltetési szempontból lényeges, hogy az ilyen elven működő erőművek rendelkezésre állása magas színvonalú, lehetővé téve így a folyamatos energiatermelést. Környezetvédelem tekintetében lényeges az alacsony szennyezőanyag-kibocsátás, mivel egy kombinált ciklusú erőmű 33%-kal kevesebb tüzelőanyagot használ fel, mintha ugyanannyi villamos és hőenergiát két külön technológia során állítanának elő. Ez annyit tesz, hogy az arányaiban kevesebb üzemanyag-felhasználással a káros anyagok mennyisége is legalább harmadával csökken. A nitrogén-oxidok kibocsátásának csökkentése érdekében NO x -szegény égőket alkalmaznak, továbbá a kazán és a turbina is a gázturbinaházban található, ami biztosítja a kellő mértékű zajvédelmet.
A fent ismertetett kedvező környezetvédelmi és üzemeltetési tulajdonságok miatt érthető, hogy a kapcsolt energiatermelést miért támogatják szerte a világon, és hogy a szakemberek miért vallják a jövő környezetbarát energiatermelési lehetőségének.
Major BalázsJELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.