kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Öt kérdés a főpolgármester-jelölteknek


Demszky Gábor

Demszky Gábor
1. A főváros nemrég elfogadta hosszú távú, 15—20 évre szóló Környezetvédelmi Programját, melynek Intézkedési Terve alapján a főváros a következő 7 évben több mint 230 milliárd forintot fordít környezetvédelemre, ezen belül zöldfelület-rekonstrukcióra 2 milliárd 677 millió forintot. A program összefüggően kezeli a környezet állapotát befolyásoló tényezőket: a tájvédelmet, a városrehabilitációt, a közlekedést, a köztisztaságot, a hulladékgazdálkodást, a szennyvíztisztítást stb. A Környezetvédelmi Program megfogalmazza a túlterhelt területek kármentesítését és a még jó környezetminőségű területek fenntartását, védelmét is.
Budapesten jelenleg az erdők aránya 13,4%, melyet a program szerint 16%-ra emelünk. A városi parkok, kertek aránya jelenleg 2,3%, amelyet 5,5%-ra bővítünk. 2002 és 2005 között az erdőtelepítésre, illetőleg fasortelepítésre és -rekonstrukcióra 400—400 millió forintot adunk. Többek között az Andrássy út Kodály Körönd és Hősök tere közötti szakaszán, az Alkotmány úton, a Balassi Bálint utcában, a Böszörményi úton, valamint a Krisztina körúton újul meg a fasor.
Hamarosan megkezdjük a Felvonulási tér fásítását is, ami 150 millió forintba kerül. A csepeli szigetcsúcson kijelölünk egy új, legalább 30 hektáros városi közparkot, új park építését kezdjük meg az Orczy téren és a Blaha Lujza téren. Rendbe hozzuk és korszerűsítjük a nagytétényi kastélypark, a Hajógyári-sziget, a Margitsziget, a Tabánban lévő Czakó utca, valamint az Európa-liget játszóterét. Idén a Széchenyi fürdő melletti városligeti játszóteret újítjuk fel teljesen, a burkolattól a játszószerekig.
Mindezek mellett fontos feladat a környezettudatos magatartás kialakítása, mely vetélkedők szervezésével és folyamatos tájékoztatással valósítható meg. Az elkövetkező években erre is jelentős összegeket fordítunk.
2. Mindannyiunk, sőt utódaink érdeke is, hogy Budapest ne csak világvárossá fejlődjön, de lakható, zöldterületekkel, parkokkal megfelelően ellátott, környezetbarát közlekedési rendszerrel rendelkező nagyvárossá váljon. Idén megépül az M3-as autópálya zajvédő fala, jövőre megkezdődik a főutak zajvédő falainak kiépítése, 2010-ig kiépül a Kvassay úti kapcsolat. Előkészítjük a dél-budai tehermentesítő utat és a Nagy Lajos király útjának rekonstrukcióját, valamint elkészül a Körvasútsor körút és az Ipari feltáró út építésének I. üteme. Ezzel Budapest jobb átjárhatósága mellett a belváros forgalmi és környezeti terhelésének csökkentését segítjük elő.
2005-ig 1,2 milliárd forintot fordít a főváros P+R parkolók építésére, amely jelentősen csökkenti a belső városrészek leterheltségét. Fontosnak tartom, hogy ahol a forgalom megengedi, csillapított forgalmú övezeteket, sétálóutcákat hozzunk létre, ezzel is csökkentsük a nagy forgalom okozta kellemetlenségeket. Ilyen lesz a Nagymező utca Mozsár utca és Andrássy út közötti szakasza.
Rendkívül fontos, hogy a naponta Budapest utcáin közlekedő csaknem két és fél ezer BKV jármű az Európai Unió környezetvédelmi szabványainak megfelelően működjön. Ezért jelentős lépés, hogy a BKV Rt. egy átgondolt, hatékony fejlesztési programot indított el, amelynek középpontjában a környezetvédelem áll. Környezetvédelemre a BKV csak 2001-ben 604 millió forintot költött. Az elmúlt tíz év motorkorszerűsítéseinek és autóbusz-beszerzéseinek eredményeként összesen mintegy 1800 tonnával csökkent a főváros levegőjébe kerülő károsanyag-mennyiség évente. A társaság jelenlegi autóbuszállományának 82 százaléka már zöld", azaz megfelel az EURO I., illetve EURO II-es károsanyag-kibocsátási normáknak. Jelenleg is folyamatban van nyolcvan autóbusz környezetbarát motorcseréje.
3. A Fővárosi Közgyűlés 1997-ben fogadta el a Városrehabilitációs Programot, amely a fejlődésben megakadt városi területek megújulásának beindítását szolgálja. Évente 3 milliárd forintot fordít Budapest városrehabilitációra. Ösztönzésére az elmúlt években a fővárosban 16—20 milliárd forint értékű felújítás valósulhatott meg. Az akcióterületek közül a Fővárosi Önkormányzat eddig 11-et fogadott el. Ezeken a területeken komplex átalakításra van szükség. Ez érinti a lakóépületeket, köz-, kereskedelmi, szolgáltató- és termelő épületeket, a közműrendszereket és az úthálózatot is.
A legértékesebb központi fekvésű városrészekben (pl. Belváros, Lipótváros, Bel-Buda, Andrássy út) jelentősebb üzleti fejlesztések, értékvédelem, közterületi és parkolási programok, arculatjavítás szükséges. A Belvároshoz kapcsolódó városrészekben (Belső Teréz- és Erzsébet-, József- és Ferencváros) több értékvédelemre, néhány jelentősebb környezetjavító beavatkozásra van szükség.
4. Folyamatosan takarítottuk és takarítjuk a közutakat, közjárdákat, Duna-hidakat, alul- és felüljárókat: 1990-hez képest 4 millió négyzetméterrel több közterületet tisztítunk rendszeresen. A főváros tisztán tartására közel 5 milliárd 215 millió forintot fordít a főváros, ez az összeg 2 milliárd forinttal több a tavalyinál. A többletforrásnak köszönhetően idén majdnem 2 millió órát töltenek takarítással az utcákon az FKF Rt. munkatársai. Eltávolítják a falfirkákat, a választást követően a plakátokat. Megtisztulnak az aluljárók és a lakótelepek is. Folyamatosan koncentrált takarítást végeznek a nagy forgalmú utakon, tereken: a Kiskörúton, a Bajcsy-Zsilinszky úton, a Nagykörúton, az Andrássy úton, a Hősök terén. Időről időre letisztítjuk a Duna-hidakat. Az aluljárókat teljesen kitakarítjuk, megújítjuk. Pótoljuk a hiányzó üvegeket, korlátokat, műtárgyakat, karbantartjuk az utastájékoztató táblákat. A program során kiemelt figyelmet fordítunk a Lehel téri új vásárcsarnokhoz kapcsolódó, továbbá az Örs vezér téri aluljáró közterületi rendjére, műszaki állapotára, illetve tisztaságára. A közterületek tisztaságához tartozik a hulladékok elhelyezése is, így a szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztése hulladékudvarok, szelektív hulladékgyűjtő-szigetek és válogatómű segítségével. 2008-ig 2000 darab szelektív hulladékgyűjtő szigetet fogunk kialakítani Budapesten. A szelektív hulladékgyűjtésre mintegy 2 milliárd forintot kívánunk fordítani.
5. A város lakóinak elemi joguk, hogy tiszta képük legyen a város gondjairól és tervezett jövőjéről. Ezt a célt szolgálja az egyre átláthatóbb önkormányzati működés, valamint a tervezés nyilvánossága. Az önkormányzat elképzeléseit — elsősorban a sajtóban és a lakossági fórumokon — mindenkor a polgárok elé tárjuk. A Fővárosi Közgyűlés dokumentumai mindenki számára hozzáférhetőek a Városházán. A közmeghallgatások alkalmával minden budapesti polgár személyesen is informálódhat Budapest vezetőinek tetteiről és terveiről, és közvetlenül is befolyásolhatja a döntéshozókat.
A közvetlen demokrácia egyik leghatékonyabb eszköze a világháló, amelyen keresztül a polgárok nagyobb betekintést kaphatnak a hivatalok működésébe, egyes fontosabb fejlesztésekről közvetlenül is szavazhatnak. Budapest tavaly elfogadott információgazdálkodási programja 1,2 milliárd forintot fordít az ezzel kapcsolatos fejlesztésekre. Legfőbb célunk, hogy megnyissuk a Városháza virtuális kapuit az érdeklődők előtt. Magyarország egyik legnagyobb önkormányzati adatbázisát hozzuk létre, melynek segítségével az önkormányzati munkával kapcsolatos minden információ bárki számára hozzáférhetővé válik. Összességében azt kívánjuk elérni, hogy Budapest hatékonyabban és demokratikusabban működjön.

Gy. Németh Erzsébet

Gy. Németh Erzsébet
1. A Magyar Szocialista Párt fővárosi frakciójának eddigi tevékenysége is jól mutatja, hogy a zöldfelületek megóvása és fejlesztése várospolitikánk egyik fontos eleme. Egy fejlődő, átalakuló városban kiemelt figyelmet kell fordítani a meglévő zöldterületek óvására, de közben gondoskodni kell új zöldfelületek létesítéséről is.
Folytatni kívánjuk a meglévő zöldterületeink, fasoraink, parkjaink magas szintű rekonstrukciós munkáit. A következő időszakban olyan parkokat is rendbe fogunk tenni, amelyekre kevés fejlesztési forrás jutott az elmúlt években (például Népliget). Új parkokat, játszótereket fogunk építeni, például a Felvonulási téren, Csepel északi részén és a Rákos patak mentén.
Az elmúlt négy évben megkétszereztük a kiemelt közcélú zöldterületek fenntartására fordított összegeket. Ezt a tendenciát fenn szeretnénk tartani, mert csak ez biztosíthatja a meglévő értékek megtartását és az új fejlesztések állapotának megőrzését.
Folytatjuk a méltán sikeres játszótérfejlesztési programot. Az EU-szabványoknak megfelelően, korszerűbb és érdekesebb játékok elhelyezésével fogjuk ezt megvalósítani.
Jelentősen erősíteni fogjuk a Környezetvédelmi Alapot. Ezt annak a tudatában tesszük, hogy a lakosság, az iskolák és a civil szervezetek által megpályázható pénzügyi segítség többszörösen visszatérül a város zöldítésekor, a környezettudatos nevelésben, a parkerdő jellegű tevékenységeknél, az állatgondozásban és életünk sok más fontos területén.
2. A fővárosi környezetszennyezés jelentős mértékben írható a közlekedés számlájára. Nem tartjuk elfogadhatónak, hogy a tömegközlekedés aránya csökkenjen a jelenlegi 60 százalékhoz képest. Sőt, a tömegközlekedés arányának növelésére törekszünk, mert ez alapvető érdeke minden fővárosinak és fővárosban közlekedőnek. Ezt a tömegközlekedés feltételeinek jelentős mértékű javításával kívánjuk elérni. A lehető legtöbb helyen forgalmi előnyt fogunk biztosítani a tömegközlekedési járműveknek. Folytatjuk a tömegközlekedési vonalak már megkezdett felújítását is.
Új járművek beszerzésével növeljük az utasok komfortérzetét: lecseréljük a teljes trolibuszparkot; 320 új, környezetbarát autóbuszt és 80 villamosszerelvényt állítunk üzembe.
Támogatjuk és szorgalmazzuk a Budapesti Közlekedési Szövetség létrehozását, és annak első lépéseként a közös bérlet bevezetését.
Javasolni fogjuk a kormánynak az M0-s keleti szakaszának továbbépítését.
Fontosnak tartjuk Budapest metróhálózatának felújítását és fejlesztését. Az új metróvonalak megépítése azonban nem megy majd a tömegközlekedési hálózat többi eleme működésének, fenntartásának, valamint a fejlesztését célzó programoknak a rovására!
3—4. A leromlott épületek állagának javítása az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is a fővárosi szocialisták várospolitikájának homlokterében lesz. Folytatjuk a tömbrehabilitációs programot, évről évre nagyobb forrásokat biztosítva hozzá. Kiemelten támogatjuk a nehezebb helyzetben lévő külső kerületek tömbházainak korszerűsítését és felújítását.
Külön programot indítunk a rozsdaövezetek lakóépületeinek modernizálására, környezetük emberközelibbé tételére. Az egész városban javítani fogjuk a közterületek állapotát, vonzóbbá tesszük azokat az itt lakók és az ide látogatók részére.
5. A civil szervezetek tájékoztatása a jó együttműködés alapja és a jó döntések meghozatalának feltétele. A lakosságot érintő minden fejlesztés, építkezés és egyéb intézkedés tervezésekor, előkészítésekor számítunk a civil szervezetek szakvéleményeire, bírálataira. A fejlesztések által érintett lakosokat időben és kellő részletességgel fogjuk tájékoztatni a várható kellemetlenségekről; véleményüket, észrevételeiket már a tervezés során is figyelembe vesszük. A társadalmi részvétellel kapcsolatban elfogadjuk azokat a javaslatokat, amelyeket a Levegő Munkacsoport tett az Ajánlások Budapestért" című kiadványában.

Schmitt Pál

Schmitt Pál
1. Budapest zöldfelületeit egy négyzetméterrel sem szabad csökkenteni. Nem járulok hozzá olyan övezeti átminősítésekhez, amelyek a zöldfelületek megszűnését vagy veszélyeztetését idézik elő. Egyre növekvő forrást biztosítok arra, hogy a nyilvántartásokban építési övezetként szereplő, de valójában növényzettel borított területeket a Fővárosi Önkormányzat megvásárolja, és ott parkokat alakítson ki. Több nyugati nagyvárosban sikerrel alkalmazzák az olyan adórendszereket, amelyekkel az ingatlantulajdonosokat érdekeltté teszik a zöldterületek megőrzésében és növelésében. Szorgalmazni fogom ezek itthoni bevezetését. Megszüntetem azt a gyakorlatot, hogy a kerületi önkormányzatok a napi költségvetési gondjaikat a zöldterületek kiárusításával próbálják megoldani. Megszigorítom a favédelmi rendeletet a hasonló célú bécsi rendelet mintájára. Több forrást biztosítok a meglevő zöldterületek, parkok, terek, sportpályák karbantartására is. Négy év alatt elérem azt, hogy a budapestiek minden kerületben szívesebben tartózkodjanak a szabadban, többet mozogjanak, több pihenési és sportolási lehetőségük legyen a lakóhelyük közelében.
2. A közlekedés terén először azokat az intézkedéseket hozom meg, amelyek viszonylag kis költséggel rövid idő alatt érzékelhető javuláshoz vezetnek. Ilyen például a tömegközlekedési járművek előnyben részesítése a forgalomban: buszsávok kialakítása, a villamosok megvédése az egyéb forgalomtól, a közlekedési lámpáknak a tömegközlekedési járművekre hangolása és egyéb forgalomszervezési intézkedések. Határozottan fel fogok lépni a közlekedési szabálytalanságok ellen, amelyek ma lépten-nyomon tapasztalhatók, és amelyek elképzelhetetlenek — legalábbis ilyen tömeges méretekben — például Ausztriában vagy Svájcban. Ennek érdekében haladéktalanul le fogok ülni a közlekedésrendészet és közterület-felügyelet vezetőivel, hogy mielőbb ugyanolyan szigorúan lépjenek fel a szabályok megsértőivel szemben, mint ahogy azt Nyugat-Európában tapasztaltam. Még 2003-ban bevezetem a BKV, a MÁV és a Volánbusz közös bérletét, és felgyorsítom a Budapesti Közlekedési Szövetség megvalósítását. Tárgyalásokat kezdek a MÁV, a Volánbusz és az illetékes minisztériumok vezetőivel annak érdekében, hogy ugrásszerűen fejlesszék az elővárosi tömegközlekedést, és így a főváros környékéről, vidékről bejárók minél nagyobb arányban szálljanak vonatra vagy autóbuszra. Ezt segítem elő azzal is, hogy a döntéshozóknak jól bevált minták alapján megfontolásra fogom javasolni az útdíj bevezetését a városhatáron belépő gépkocsikra, hiszen ezt több európai és amerikai nagyvárosban is sikerrel alkalmazzák. Ezeket a lépéseket annak ismeretében tartom rendkívül fontosnak, hogy Budapest személygépkocsi-forgalmának kétharmadát a városhatáron belépő autók teszik ki. Jelentős többletforrásokat biztosítok a BKV részére az elmúlt években elmaradt felújítások, korszerűsítések mielőbbi behozatalára, a megszüntetett vagy jelentősen ritkított járatok visszaállítására, valamint az új fejlesztésekre. Népszerűsíteni fogom a kerékpáros közlekedést, és külön forrásokat biztosítok a kerékpározás feltételeinek javítására. Azt, hogy ezt érdemes megtenni, számomra Hollandia és Dánia városai bizonyítják, ahol sokkal kedvezőtlenebb éghajlati viszonyok között jóval magasabb a kerékpárral közlekedők aránya, mint Budapesten. A helyi lakosokkal egyeztetve egyre több helyen fogom elősegíteni a forgalomcsillapított övezetek és sétálóutcák kialakítását, amelyekből szinte bármely nyugat-európai városban sokkal több található, mint a mi fővárosunkban.
3. Nagyszerű példákat láttam néhány kerületben, elsősorban a Ferencvárosban arra, miként kell a lepusztult épületeket és közterületeket újjávarázsolni", vonzóvá tenni. Sajnos azonban a fejlesztések csak egy cseppet jelentenek a tengerben. Mivel a sok évtizedes lemaradást nem lehet egyszerre megszüntetni, ezért a közterületek megújításával kezdem ezt a munkát. Ez a környező ingatlanok értékét is növelni fogja. A leromlott övezetek, épületek újjáélesztéséhez állami és Európai Uniós forrásokat is szerzek.

4. Elfogadhatatlannak tartom azt a szemétmennyiséget, szennyet, kutyapiszkot, ami a fővárost ma jellemzi. Ezért az egyik legelső intézkedésem a főváros nagytakarítása lesz, majd folyamatosan megfelelő forrást biztosítok erre a feladatra. Ez elsősorban az itt élők közérzetének javítását szolgálja, azonban pénzügyileg is meg fog térülni, hiszen sokkal vonzóbbá válik majd a városunk a turisták és a befektetők számára egyaránt. Azt is tervezem, hogy minden utcában háromhavonta legalább egy alkalommal meg fogom tiltani a parkolást, és teljes körűen kitakaríttatom azt. (New Yorkban hasonló célból heti egy napon megtiltják az utca egyik oldalán a parkolást.)

4. Elfogadhatatlannak tartom azt a szemétmennyiséget, szennyet, kutyapiszkot, ami a fővárost ma jellemzi. Ezért az egyik legelső intézkedésem a főváros nagytakarítása lesz, majd folyamatosan megfelelő forrást biztosítok erre a feladatra. Ez elsősorban az itt élők közérzetének javítását szolgálja, azonban pénzügyileg is meg fog térülni, hiszen sokkal vonzóbbá válik majd a városunk a turisták és a befektetők számára egyaránt. Azt is tervezem, hogy minden utcában háromhavonta legalább egy alkalommal meg fogom tiltani a parkolást, és teljes körűen kitakaríttatom azt. (New Yorkban hasonló célból heti egy napon megtiltják az utca egyik oldalán a parkolást.)
5. Magyarország svájci nagyköveteként hozzászoktam ahhoz, hogy a lakosság részt vesz az őt érintő döntések előkészítésében, sőt a meghozatalában és végrehajtásában is. Megválasztásom esetén a civil szervezetek képviselőinek bevonásával haladéktalanul fővárosi rendeletet fogok készíteni a társadalmi részvételről, amely kötelezővé teszi az önkormányzatok számára, hogy tevékenységükbe a lehető legnagyobb mértékben vonják be a területükön lakókat. Az a meglátásom, hogy a hivatalnokok gyakran nem mernek a vezetőiknek ellentmondani még akkor sem, ha tudják, hogy azok hibás döntéseket hoznak. Hasonló a helyzet a külső szakértőkkel, akik a megrendelések elvesztésétől való félelmükben tartózkodnak a bírálatoktól. Ezért komoly többletforrásokat fogok biztosítani a független civil szervezetek részére azzal a feltétellel, hogy képzett és tapasztalt szakértőket foglalkoztassanak, és minél alaposabban bírálják az önkormányzat terveit és döntéseit. Ezeket az ellenvéleményeket ugyanúgy közzé fogom tenni a Fővárosi Önkormányzat honlapján és egyéb módon, mint a hivatalos álláspontot. Mindezzel sok hibás döntést előzünk meg, és jelentős összegű közpénzeket takarítunk meg, amit hasznos célokra fordítunk. További előnye egy ilyen várospolitikának az, hogy a helyi lakók és vállalkozók sokkal inkább magukénak érzik majd városukat, ami hatalmas, eddig részben kihasználatlan erőforrásokat szabadít fel: aktív részvételükkel Budapestet egy tiszta, biztonságos és barátságos fővárossá fogom alakítani.JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.