kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Lendületet kap Csehországban a környezetvédelmi adóreform

Különösen tanulságosak lehetnek Magyarország számára a csehországi fejlemények, ahol a Pénzügyminisztérium is aktív szereplője a folyamatoknak. A költségvetés zöldítését a német Környezetvédelmi Minisztériummal kötött — Magyarország számára is elérhető — együttműködés is segíti.

A környezetvédelmi adóreform első lépései Csehországban 1997-re vezethetők vissza, amikor is az üzemanyagok jövedéki adójából próbált meg a kormány többletbevételekhez jutni. Az adórendszer zöldítéséről 2000-ben a Környezetvédelmi és a Pénzügyminisztérium közös törvényjavaslatot dolgozott ki. Az adóalapok és a hozzájuk kapcsolódó adóráták az egységes európai energiaadó bevezetéséről szóló ún. Monti-javaslatnak feleltek meg. A következő évben a törvényjavaslatot a kormány, valamint a Társadalmi és Gazdasági Tanács is megtárgyalta, azonban végül a megvalósítást elhalasztották (választási év lévén, a kormány nem kívánt nagy horderejű döntést hozni). A 2002-es választások után azonban új lehetőségek nyíltak. A koalíciós megállapodásban szerepelt a környezetvédelmi adóreform. A kormány tervei szerint a 2002. év végére ki kellett dolgozni egy bevételsemleges középtávú költségvetési tervet, amelynek fő céljai között a költségvetési hiány csökkentése, a bevételi és a kiadási oldal reformja szerepel. Ennek megfelelően 2002 decemberére el is készítették a 2006-ig szóló költségvetési reformot, amiben helyet kaptak a környezetvédelmi adóreformmal kapcsolatos elképzelések is.
A Pénzügyminisztérium többek között a következő területeket jelölte meg, mint ahol előrelépés szükséges:
  • a gázolaj jövedéki adójának kiterjesztése,
  • az egységes európai energiaadóval összhangban a könnyű és nehéz tüzelőolaj adórátájának megállapítása,
  • a bio-üzemanyagok támogatása,
  • egyes kedvezményes áfa-kulcsú termékek normál kulcsba sorolása.
  • vizsgálatok a szilárd tüzelőanyagok és a villamos áram jövedéki adója bevezetésének lehetőségéről.
A Környezetvédelmi Minisztérium terveiben ennél tovább megy. Elképzeléseiben többek között a következők szerepelnek:
  • az üzemanyagok és a villamos áram adómértékének emelése,
  • a természeti erőforrások felhasználásának megadóztatása hosszabb távon.
2003 januárjában megtartotta első ülését a Környezetvédelmi Adóreform Tárcaközi Bizottság. A bizottságban a pénzügyi, a környezetvédelmi, az ipari és kereskedelmi, a munkaügyi és társadalmi, valamint a közlekedési minisztérium képviselője vesz részt, jelen vannak a szakszervezetek, az iparkamarák és a tudományos akadémia. 2003 decemberére a Környezetvédelmi Minisztérium elkészít egy tanulmányt a csehországi környezetvédelmi adóreform várható eredményeiről.
A német és a cseh Környezetvédelmi Minisztérium közötti együttműködés keretében idén és jövőre 10 szemináriumot rendeznek, amelyeken minden érintett fél (államigazgatás, civilek, újságírók, iparkamarák stb.) képviselője jelen lesz. (Mint arról már a Lélegzetben korábban beszámoltunk, a német Környezetvédelmi Minisztérium tapasztalatcserében állapodott meg a cseh és a lengyel Környezetvédelmi Minisztériummal a környezetvédelmi pénzügyi reformmal kapcsolatban.)
A konkrét zöld államháztartási reform törvényjavaslat munkálatai is megkezdődtek már. Az ezzel kapcsolatos első szemináriumot áprilisban tartották.

Szabó Zoltán


JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.