kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
AHOGY HALADUNK ELŐRE

A LEVEGŐ MUNKACSOPORT MEGALAKULÁSA ÓTA ELTELT 20 ÉVBEN SZÁMOS SIKERT ÉRTÜNK EL. A DICSŐSÉG NEM CSAK A MIÉNK, HANEM MINDAZOKÉ, AKIK MUNKÁJUKKAL, TÁMOGATÁSUKKAL KÖZREMŰKÖDTEK EZEKNEK AZ EREDMÉNYEKNEK AZ ELÉRÉSÉBEN.

- Az Év Civil Szervezete Díj átadási ünnepsége 2007-ben
- A klíma összeköt bennünket – konferencia
- Megmenekült a Corvin tér – helyére mélygarázst terveztek
A legnagyobb sikernek azt tekintjük, hogy jelentős mértékben hozzájárultunk a közvélemény és a döntéshozók tudatának megváltozásához. A közvélemény-kutatások azt bizonyítják, hogy az elmúlt években erősödött az emberek érzékenysége a környezeti problémák iránt. Ez ma még sokszor csak a szavakban jelenik meg, nem pedig a tettekben, azonban köztudott, hogy a gyakorlat megváltoztatásának első lépése a gondolkodásmód átalakulása.
Elsők között hívtuk fel a figyelmet még a kilencvenes évek elején a bevásárlóközpontoknak a helyi vállalkozásokra, a foglalkoztatásra és a környezeti állapotra gyakorolt hátrányos hatásaira. Egy amerikai kutatóval közösen tanulmányt jelentettünk meg a városi terjeszkedés okairól, az ingatlanpiac rejtett és közvetlen támogatásában rejlő veszélyekről. Ugyancsak folyamatosan figyelmeztettünk arra, hogy az alternatívákat nem vizsgáló infrastrukturális nagyberuházások (metró, autópályák, repülőterek) elvonják a forrásokat a karbantartásokról, a korszerűsítésektől, illetve az emberi erőforrások fejlesztésétől. Ezzel mérhetetlen károkat okoznak a környezetünknek és a versenyképességünknek. A gazdasági válság enyhítéséről szóló vitákban egyre többször találkozhatunk az évtizede hangoztatott gondolatainkkal.
Több konkrét eredmény elérésében is komoly szerepünk volt. Módosító javaslatainkat sok esetben beépítették a különböző jogszabályokba. Egyes esetekben egyértelmű, hogy az intézkedések kimondottan a Levegő Munkacsoport javaslatainak hatására történtek, illetve hogy ezeket az intézkedéseket sokkal később hozták volna meg, ha a Levegő Munkacsoport nem dolgozott volna érdekükben. Az ilyen jellegű intézkedésekre jó példa a dohányreklámok betiltása, a levegőminőségi határértékek jelentős szigorítása, a környezetvédelmi termékdíjak, valamint a tehergépkocsik budapesti behajtási díjának bevezetése.
Sok olyan eset is van, amikor érezzük, hogy munkánkkal hozzájárultunk a helyzet javításához vagy legalább a romlás lassításához, de nehéz kimutatni a közvetlen kapcsolatot. Így például a Levegő Munkacsoport igen sokat tett a vasút népszerűsítése érdekében, és meggyőződésünk, hogy a vasút állapota ma sokkal rosszabb lenne, ha ezt nem tettük volna.

- Sikerült megmenteni Hamzsabégi parkot attól, hogy oda kétszer két sávos utat építsenek
- Az új Budaörsi úti buszsáv
- Stop Szmog demonstráció a Heim Pál Kórház előtt
- A PRONAS, a REFLEX és a Levegő Munkacsoport közös rendezvénye a Rába szennyezése és a szentgotthárdi hulladékégető ellen
Vannak olyan esetek is, amikor – igaz, nemegyszer 5–10 éves késéssel –, megvalósultak a javaslataink, de ez aligha a mi tevékenységünknek köszönhető. Mi ez utóbbiakat is sikerünknek tekintjük, hiszen megvalósításuk javaslataink időszerűségét és megalapozottságát bizonyítják. Jó példa erre a pénzmosás ellen hozott szigorú intézkedéscsomag, ami nyilvánvalóan nem a Levegő Munkacsoport, hanem az OECD és az Európai Unió sürgetése nyomán történt. (A Levegő Munkacsoport szerint számos jel mutatott arra, hogy a zöldterületeket pusztító, környezetszennyező beruházások egy része – egyes bevásárlóközpontok, benzinkutak stb. – nem a piac normális működésének következménye, hanem inkább csak pénzmosást takar.)
A Levegő Munkacsoport által több mint egy évtizede szorgalmazott, a foglalkoztatási gondokat is enyhíteni képes szociális bérlakáshálózat kialakítása – bár elsősorban a pénzügyi válság hatására – most végre napirendre került.
Helyi szinten is értünk el eredményeket kisebb és nagyobb ügyekben egyaránt. Az Árpád-híd pesti hídfőjének északi oldalán fekvő parkot a mi segítségünkkel sikerült megóvni a lebetonozástól. Jelentős szerepünk volt abban, hogy sikerült megmenteni Budapest egyik legnagyobb parkját – a XI. kerületi Hamzsabégi parkot – attól, hogy oda kétszer két sávos utat építsenek. A XV. kerületi Géza fejedelem téren sikerült felszámolni az illegálisan zöldterületen létesített és a lakóházak közvetlen közelében működő elavult benzinkutat. Több civil szervezettel és a helyi lakossággal együttműködve akadályoztuk a főváros belső kerületeiben (Terézvárosban, Erzsébetvárosban stb.) a „bulldózeres városfejlesztést”, a zöldterületeket, fasorokat veszélyeztető mélygarázsépítéseket. A helyi civilekkel együttműködve sikerrel védtük meg a budapesti Nagymező utca terebélyes platánfáit.
Kezdeményezésünkre több helyen (például a Budaörsi úton és a Szabadság hídon) olyan forgalomtechnikai megoldásokat vezettek be, amelyek révén felgyorsult, akadálymentesebbé vált a tömegközlekedési járművek haladása.
Sikernek tartjuk azt is, hogy egyre többen fordulnak hozzánk bizalommal, segítségünket kérve különböző környezetvédelmi ügyekben. 2007-ben közel 2500 lakossági megkeresés érkezett hozzánk postán, telefonon, elektronikus úton és személyesen az irodánkban, amelyekre minden esetben érdemi választ adtunk.
A 2008-as évben is számos sikert könyvelhettünk el. Egyértelműen a Levegő Munkacsoport és más civil szervezetek fellépésének köszönhető, hogy a környezetvédelmi és egészségügyi tárca jelentősen szigorította a szmogriadó határértékeit. Folytatódott az a próbaper is, amelyet a Levegő Munkacsoport támogatásával egy magánszemély indított el, kérve a bíróságot, hogy kötelezze a Fővárosi Önkormányzatot a levegő szennyezettségét csökkentő intézkedések meghozatalára. Más civil szervezetekkel történt együttes fellépésünknek köszönhetően az önkormányzat elvetette terveit a tömegközlekedési járatok drasztikus csökkentésére, és több helyen javítottak a szolgáltatáson.
Mi is aktívan részt vettünk abban a kampányban, amely végül megakadályozta az egészségügy privatizációját. Közreműködtünk a Gyöngyösre tervezett indiai gumigyár elleni fellépésben, ami – a beruházás elmaradásával – sok milliárd forint kiadást takarított meg a magyar adófizetőknek (az elkerült környezetkárosításról nem is beszélve). Kezdeményezésünkre szigorították azt a jogszabályt, amely korábban tág lehetőséget adott a környezeti hatásvizsgálat alóli kibúvásra. Szintén a fellépésünk eredményeként szigorították azt a kormányrendeletet, amely eddig megengedte, hogy tetőkerttel válthassák meg a talajon megszüntetett zöldterületet.
Komoly szerepünk volt abban, hogy csökkent a Rába szennyezettsége.
A Lélegzet Alapítvánnyal közösen folytatott Zöld Levél Program a budapesti belső kerületek zöldítéséhez járult hozzá. A Program keretében tervet dolgoztunk ki a belvárost átszelő Kossuth Lajos utca zöldítésére, amely – úgy tűnik – immár a város vezetőinek támogatását is élvezi.

Sajtótájékoztató a Kossuth Lajos utca zöldítéséért
- Virágláda kerül a Szervita térre – Zöld Levél program
- Lukács András a Kamionról vasútra kampány sajtótájékoztatóján
- Kovács László uniós biztos az Adózás a fenntartható fejlődésért című konferencián
Folytattuk „Kamionról vasútra!” kampányunkat, amelynek jelentős szerepe volt abban, hogy továbbra is a kormány napirendjén szerepel a nehéz tehergépkocsik útdíjának bevezetése. Sikeres volt az a fellépésünk is, amelyben sok más szervezettel, intézménnyel összefogva megmentettünk számos vasúti mellékvonalat a bezárástól.
Az állami költségvetés és adórendszer zöldítéséért folytatott sok éves tevékenységünk elismertségét jelzi, hogy a 2008 májusában rendezett konferenciánkon Kovács László, az Európai Unió adó- és vámügyi biztosa tartotta a megnyitó előadást.
Épített környezetünk védelmét szolgálta a Levegő Munkacsoport küzdelme Budapest történelmi negyedeinek megóvásáért, felújításáért. Számos alkalommal felhívtuk a figyelmet arra, hogy páratlan értékeink elpusztításához a korrupció is jelentős mértékben hozzájárul. A sajtóban jelentős visszhangot kiváltó sikerünk volt, hogy a három másik szervezettel közösen tett büntetőfeljelentésünk eredményeként már több személyt letartóztattak Erzsébetvárosban.
Szakmai munkánk eredményességét tükrözi az a nagyszámú tanulmány és egyéb kiadvány is, amelyet az évek során megjelentettünk.
Az egyik fontos terület az energetika, illetve a klímaváltozás kérdése. Egyes esetekben a fejlesztők anyagi támogatását megszerezve végeztettünk városklíma-vizsgálatokat és készíttettünk alternatív terveket a települési környezet javítása érdekében.
Egyre ismertebbé válnak javaslataink a zöld államháztartási reformra, amelyeket 1992 óta teszünk közzé és évről évre frissítünk. Úttörő jellegű tanulmányunk volt a Környezetileg káros támogatások a magyar gazdaságban, amelyre több uniós tanulmányban is hivatkoztak, sőt, az OECD Magyarországról szóló országjelentésének több megállapítását is erre a tanulmányára alapozta. Szintén újdonság volt az adócsalásokról és visszaszorításainak lehetőségeiről szóló tanulmányunk, amely elsőként írt le egyes, igen széles körben elterjedt adócsalási módokat, számszerűsítette az ezekből adódó károkat, és konkrét javaslatokat fogalmazott meg a problémák kezelésére.
Nemzetközi együttműködésünk is igen eredményes volt. Az európai civil szervezetek különböző hálózataival összefogva elértük több uniós jogszabály, koncepció környezetbarátabbá tételét. Ezek közé tartozik többek között a vegyi anyagok szabályozása és a tehergépkocsik útdíjáról szóló irányelv – folyamatban lévő – korszerűsítése.

Lukács András


JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.