kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
HÍREINK

STOP SZMOG
Végre megálljt mond a szmognak a környezetvédelmi és az egészségügyi tárca a Levegő Munkacsoport által kezdeményezett és több éve tartó Stop Szmog kampány hatására. A civil szervezet már évek óta küzd azért, hogy a hatóságok időben tájékoztassák a lakosságot az egyik legkárosabb anyag, a finompor (PM10) magas koncentrációjáról és szükség esetén rendeljenek el szmogriadót. A miniszteri rendelet módosítása kötelezővé teszi, hogy ha a légszennyező anyag két napon túl meghaladja a köbméterenkénti 75 mikrogramm határértéket, úgy a lakosságot tájékoztatni kell. Száz mikrogramm túllépésénél pedig a kibocsátást csökkentő korlátozásokat kell bevezetni, vagyis el kell rendelni a füstköd-riadót.
Nyugati nagyvárosokban a közlekedés és az ipari tevékenység miatt egyre gyakrabban fordul elő, hogy az egészségügyi, sőt a riasztási küszöbértéket is meghaladja egy-egy szennyezőanyag kibocsátása. Ilyenkor forgalomkorlátozásokkal és behajtási tilalommal veszik elejét a környezet-egészségügyi katasztrófának. Sajnos éppen az Európa-szerte legnagyobb mértékű egészségkárosodást okozó légszennyező – a finompor – vonatkozásában nincs egységes európai szmogriadó-szabályozás, mindössze tartományi vagy városi szintű rendeletek. Magyarország a Levegő Munkacsoport és más civil szervezetek alapos munkájának eredményeként Európában elsőként országos szabályozást fogadott el e légszennyező tekintetében. Október 25-e óta Budapestnek is élnie kell a riasztás lehetőségével, amire nemrég hajszál híján sor került. A Teleki téren november 4. és 7. között mért napi átlagos értékek szerint a finompor koncentrációja meghaladta a tájékoztatási határértéket, sőt 5-én és 6-án vészesen megközelítette a riasztási határértéket, vagyis a 100 mikrogrammot.
Bár rendelet 1986 óta szabályozza a szmogriadó bevezetésének feltételeit, ilyen még egyszer sem volt. Ennek az az oka, hogy csak akkor rendelhették volna el, ha a kén-dioxid koncentrációja is meghaladja a határértéket, viszont miután évtizedekkel ezelőtt Budapesten gyakorlatilag felszámolták a széntüzelést, ennek az anyagnak az előfordulása a levegőben minimálisra csökkent. Külön határérték érvényes az ózonra, ami csak egyszer (tavaly nyáron) haladta meg annyira a határértéket, hogy erről tájékoztatni kellett a lakosságot. A Levegő Munkacsoport az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat adatai alapján megállapította, hogy korábban is kialakult olyan tartósan szennyezett állapot, amikor a levegő minősége megkövetelte volna az önkormányzat azonnali beavatkozását.
DACOS PARKOLÓK A MÚZEUMKERTBEN
A Magyar Nemzeti Múzeum vezetősége egy 69 férőhelyes mélygarázst építtetne a Múzeumkert Bródy Sándor utcai része alá úgy, hogy a behajtás a Pollack Mihály téri mélygarázsból történne. Ehhez a műemlékek esetében illetékes Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) adta ki az elvi építési engedélyt 2006 szeptemberében. A határozat ellen a Levegő Munkacsoport fellebbezést nyújtott be, amelyet a KÖH elnöke elutasított. Ezért 2007. január 4-én bírósági felülvizsgálatot kértünk. A per október 31-ére kitűzött, harmadik tárgyalása a bíró betegsége miatt elmaradt, az új időpont 2009. április 24.
A határozat meghozatala előtt nem folytatták le a településrendezési eljárást, bár az építési engedélyezési eljárásnak a településrendezési eljárásban hozott határozaton kellett volna alapulnia. A Múzeumkert olyan övezetbe tartozik, amelyben ez az eljárásrend a Budapesti Városépítési Keretszabályozás (BVKSZ) előírásai szerint kötelező.
A Múzeumkertet tartalmazó területen minden településrendezési tervvel kapcsolatban a Fővárosi Közgyűlésnek egyetértési joga van, vagyis a Fővárosi Közgyűlés eldöntheti, hogy hozzájárul-e a területre vonatkozó tervek megvalósításához, vagy megtiltja. A döntést a Főpolgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája által lefolytatott szakmai egyeztetés készíti elő. Ez a szakmai mérlegelés elmaradt, mert a KÖH csak a Főpolgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Ügyosztályát, mint a növényzet kezelőjét kérte fel kezelői hozzájárulásának megadására. Holott itt nemcsak kezelésről van szó, hanem védettségről is, ami településrendezési természetű.
A Magyar Nemzeti Múzeum nyilatkozott az MTI-nek, miszerint a Múzeumkertbe tervezett mélygarázs nélkül elképzelhetetlen a múzeum mindennapi feladatainak ellátása. A Levegő Munkacsoport közleményben mutatott rá, hogy a Múzeum több mint 100 éve működik mélygarázs nélkül. A tervezett mélygarázs 2,5 méteres belmagassága semmilyen új megoldást nem tenne lehetővé a műtárgyszállításban. Az elvi építési engedélyt megadó határozat 25 kivágandó fát sorol fel, a beruházás későbbi bővítése az épület mögött pedig ezen kívül körülbelül további tízet szüntetne meg. A tervezett mélygarázs fölött 80 centiméter vastag földréteget tudnának csak elhelyezni a tervek szerint. Ebbe fák nem telepíthetők. A Levegő Munkacsoport véleménye szerint a gépkocsiknak most sem lenne szabad a kertben parkolniuk, hanem a mellette lévő, állandóan nagyrészt üres Pollack Mihály téri mélygarázsban. A Nemzeti Múzeum környéke egyébként kitűnően ellátott tömegközlekedéssel.
A finanszírozással kapcsolatban a Nemzeti Múzeum illetékes vezetője a következő tájékoztatást adta: „A finanszírozás ún. PPP program keretében történik (Public Private Partnership) – tehát magántőke finanszírozza, amelyet majd 20 év alatt fizetünk viszsza. A kivitelező a Mélygarázs Kft és a CIB Bank. A kivitelezés dátuma jogi viták miatt egyelőre nem tudható, de az eredeti tervek szerint 2006-ban kellett volna megkezdeni.” Másképp fogalmazva, a beruházás közpénzből történne – mégpedig egy olyan időszakban, amikor szinte minden területen (így az oktatás és a kultúra terén is) komoly megszorításokra kerül sor.
LEHETŐSÉG AZ ADÓZÁSBAN
Több mint 1000 milliárd forinttal javulna a közjólét Magyarországon évente, ha a közúti közlekedés által okozott környezeti és egészségi károk költségét megfelelő adók és díjak formájában megfizettetnék a közlekedés résztvevőivel, és az így keletkezett többlet adóbevételt az élőmunkát terhelő adók és járulékok csökkentésére használnák fel – állapította meg az a tanulmány, amelyet az Európai Bizottság megbízásából készített egy nemzetközi kutatócsoport. A bruttó hazai termék (GDP) 4 százalékának megfelelő gyarapodás a környezeti és egészségi károk mérséklődésének köszönhető, valamint annak, hogy az árak jóval kevésbé fognak torzítani, és így a gazdaság szereplői a mainál sokkal ésszerűbb döntéseket hoznak. A Levegő Munkacsoport összefoglalta a kutatás főbb eredményeit: http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/utdij-gazdhatas0811.pdf
Az eredeti tanulmány: http://www.grace-eu.org/deliverables.htm
MEGFIZETIK VÉGRE?
A kamionos érdekcsoportok évekkel ezelőtt kilobbiztak egy olyan uniós irányelvet, amely – a gazdasági ágazatok közül egyedüliként és az EU Alapszerződésével ellentétesen – megtiltja a tagállamoknak, hogy a nehéz tehergépkocsikra kivetett díjakba beépítsék a környezeti és egészségi károk költségeit. Az Európai Bizottság nemrég egy új irányelv-tervezetet terjesztett elő, amely alapján már ilyen díjakat is ki lehetne vetni a kamionokra. A szándékot üdvözölték a környezetvédő civil szervezetek, amelyek képviselői Brüsszelben és Bécsben is tanácskoztak a témáról. A Levegő Munkacsoport is aktívan részt vett ezeken a rendezvényeken: http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/euromatrica_0811.pdf
SZAVAZÁS A NÖVÉNYVÉDŐSZEREKRŐL
Jó hír: az Európai Parlament (EP) Környezetvédelmi Bizottsága legutóbbi szavazásának eredménye, hogy csak azokat a növényvédő szereket használhatják a tagországok, amelyek nem rákkeltők, nem génkárosítók, nem rontják a szaporodási képességeket, nem károsítják a hormon- és az immunrendszert, nem halmozódnak fel az emberi szervezetben, valamint az emberi idegrendszerre nem ártalmasak.
Rossz hír: kivételek még mindig vannak. Így a döntés után sem lehetünk még nyugodtak, hogy az asztalunkra került élelmiszerek nem tartalmaznak mérget. A Levegő Munkacsoport több konkrét módosító javaslatot tett az EP magyar képviselőinek, kérve őket, hogy környezetbarát szellemben szavazzanak.
ÖKÖLLEL VÉDIK A HULLADÉKLERAKÁST
A Szuha Környezetvédelmi Kft. igazgatójának jelenlétében a cég munkagépei mintegy 40–50 Tátra teherautónyi olajos fóliát és kideríthetetlen eredetű törmelékkel vegyes szemetet öntöttek a kiásott körülbelül két méter mély árokba. A Levegő Munkacsoporthoz érkezett bejelentés szerint az eset Jobbágyiban a szántóföldön történt idén október elsején. Az esetről videofelvételt készített egy helyi lakos, miközben a Kft. igazgatója a lakos elmondása szerint rátámadt, és könnyű testi sérüléseket okozott. Később az elföldelt hulladékot körülbelül 50 centiméter vastagságú kőzúzalékkal borították be. A Levegő Munkacsoport a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez fordult kérve, hogy végezzenek kutatófúrásokat a hulladék feltárására. Amennyiben a bejelentés valósnak bizonyul, kötelezzék a bűncselekmény elkövetőjét a kármentesítésre és indítsanak eljárást vele szemben.
A videó megtekinthető itt: http://www.youtube.com/watch?v=N0adAnY3gbQ
TÜNTETÉS OKTATÁSUNKÉRT, EGÉSZSÉGÜNKÉRT
A megszorításokkal a kormány éppen azt teszi tönkre, amit leginkább kellene támogatni: az emberek fejlődését – állapította meg a Levegő Munkacsoport szolidaritási nyilatkozatában, amelyet a közszféra dolgozóinak november 29-i tüntetése alkalmából tett közzé. Nem igaz a kormány állítása, hogy az oktatás, az egészségügy, a közbiztonság tönkretétele, a jogbiztonság felszámolása az út a gazdasági válság leküzdésére. A közszférára fordított források csökkentése ráadásul a gazdaságot is úgy sújtja, mint egy jelentős újabb adó, hiszen a kereslet visszafogása miatt a hazai kis- és középvállalkozások még nehezebb helyzetbe kerülnek. Pedig van valódi megoldás, a Levegő Munkacsoport konkrét és rövid idő alatt megvalósítható javaslatokat dolgozott ki és juttatott el a kormány részére.
A szervezet álláspontja a 2009. évi állami költségvetési törvényjavaslatról és az IMF-hitelről, amely „Az iskola fontosabb, mint az autózás”címmel jelent meg, a következő címről tölthető le: http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/iskola-fontosabb_0811.pdf
További hírek olvashatók a Levegő Munkacsoport havonta megjelenő hírlevelében, a Lélegzetnyiben. http://www.levego.hu/lelegzetnyiJELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.