kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
A főútvonalak lezárásának hatásai a forgalomra

Az új utak építése mellett érvelők általában azzal indokolják elképzeléseiket, hogy ezáltal tehermentesíteni lehet a már meglevő utakat. A tapasztalatok azonban azt bizonyítják, hogy ez többnyire nem igaz: az új utak további forgalmat gerjesztenek, a régi utakon pedig változatlan marad a helyzet. (A Lélegzetben már többször írtunk azokról a kutatási eredményekről, amelyek alátámasztják ez utóbbi álláspontot.) Mi történik viszont akkor, ha egy utat vagy egy sávot lezárnak? A legtöbben — köztük a közlekedési szakértők túlnyomó része — azt állítják, hogy ekkor a szomszédos utakra terelődik a forgalom, és azokon gyakran elviselhetetlen dugók alakulnak ki. Nemrég három brit kutató gyakorlati esettanulmányok sorát vizsgálta meg ezzel kapcsolatban, és egy vastag könyvben* tették közzé eredményeiket. A Brit Környezetvédelmi, Közlekedési és Területfejlesztési Minisztérium megbízásából készült tanulmánykötet főbb megállapításait az alábbiakban ismertetjük.

A forgalom nagyságának változása az érintett területen az utak áteresztőképességének csökkentése után (százalék)
A szerzők közel 100 főút lezárásának, illetve szűkítésének a gépjármű-forgalomra gyakorolt hatásait dolgozták fel. A széles körű nemzetközi áttekintés végett a konkrét eseteket négy földrész nyolc országából vették (Görögország, Nagy-Britannia, Németország, Norvégia, Olaszország, Japán, Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália). A lezárások különböző okok miatt következtek be: volt, ahol tudatos forgalomcsillapítás részeként tiltották ki az autókat, máskor útfenntartási munkálatok miatt kellett elterelni a forgalmat, több alkalommal pedig természeti csapások (például földrengés) miatti rongálódás következtében kényszerültek kerülő utakra a járművek. A vizsgálat során igyekeztek figyelembe venni mindazokat az útvonalakat, amelyekre az adott útlezárás hatással lehetett.

Megállapítások néhány főútvonal lezárásának, illetve szűkítésének az érintett terület gépjármű-forgalmára gyakorolt hatásairól
A kutatóknak az első nagy meglepetést az okozta, hogy az útlezárások után sehol sem tapasztaltak hosszabb távra kiható közlekedési káoszt, de még a "megszokottnál" tartósabb dugót sem. Ez még olyan váratlan események után sem következett be, mint amikor egy földrengés tett használhatatlanná valamilyen főútvonalat. A forgalom a megmaradó utakon többnyire csak néhány napig volt nagyobb a szokásosnál, majd ennek az ún. alkalmazkodási időnek az elteltével visszaállt a korábbi szintre. Bár az utak egy részén számos esetben fordultak elő később is nagyobb méretű forgalmi torlódások, azonban ezeken a helyeken a dugók már korábban is mindennaposak voltak, tehát nem az útlezárás okozta azokat.
Egy másik fontos megállapítás az volt, hogy az előre elhatározott és meg is valósított forgalomcsillapítási intézkedéseket sehol sem kellett visszavonni amiatt, mert az bárhol is elviselhetetlen forgalmi dugót okozott volna.
Az alábbi ábra azt mutatja, hogy a lezárt (vagy leszűkített) út eredeti forgalmához viszonyítva hány százalékkal csökkent az érintett térség gépjármű-forgalma az intézkedés bevezetése után. Látható, hogy az esetek túlnyomó többségében a forgalom csökkent, azaz a gépjárművek egy része teljesen eltűnt az adott területről. Két esetben a csökkenés (a környező utakat is figyelembe véve) összességében nagyobb volt, mint a lezárt útvonal eredeti forgalma. Az összes esetet figyelembe véve az átlagos (nem súlyozott) csökkenés 25%-os volt. Mindössze 7 helyen tapasztalták az összes forgalom növekedését, de ezek közül is 5 esetben ez elenyészőnek bizonyult.
* Sally Cairns, Carmen Hass-Klau & Phil Goodwin: Traffic Impact of Highway Capacity Reductions: Assessment of the Evidence. Work commissioned jointly by London Transport and the Department of Environment, Transport and the Regions. Landor Publlishing, London, 1998.

Lukács András


JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.